Honzovy komentáře

Honzovy komentáře – moje názory k aktuálnímu dění

Kontakt

Těším se na vaše připomínky, náměty a inspiraci! Kontaktovat mě můžete na adrese:

honzovykomentare@gmail.com


Informace o užití

1. Citace

Užití částí textu je povoleno pouze s přesným citováním zdroje. Jako zdroj uvádějte „Převzato z blogu Honzovy Komentáře“ s prolinkem buď na titulní stránku blogu nebo na příslušný článek. V tištěném textu musí být uvedena celá adresa na titulní stránku blogu. V případě převzatých článků ze zahraničních médií prosím uvádějte i původní zdroj, který je v článku vždy uveden (zpravidla na začátku článku, příp. v průběhu textu, jedná-li se o rešerši z více zdrojů).

2. Celé články

Pro přebírání celých článků či v případě zájmu o navázaní spolupráce mě kontaktujte za účelem sjednání podmínek. Přebírání celých článků či jejich podstatných částí není bez výslovného svolení možné.

© Copyright Honzovy Komentáře 2015-2017

Reklamy