Marina Litviněnková je vdova po v r. 2006 radioaktivním poloniem zavražděném kritikovi Kremlu Alexandru Litviněnkovi. V pohnutém dopise, zveřejněném pod názvem „Milí Němci, nezaměňujte prosím Putina s Ruskem!“, se obrátila na Němce. Dopis zveřejnilo německé vydání Huffington Post a zaznamenal ho Boris Reitschuster.

Jsem často v Německu, protože tuto zemi a její lidi miluji. Skoro pokaždé když tam přijedu, se divím nad postoji mnoha Němců k Rusku.

Na jedné straně vládne velké nadšení pro vše ruské – pro ruskou kulturu, ruskou literaturu, ruskou hudbu, pro to, co se zde nazývá ruskou duší, tedy emocionalita nás Rusů. Tato sympatie k Rusku mě hluboce dojímá.

Ruský režim zosobňuje stalinizmus a vládu mafie

Přesto mě velmi bolí, když vidím, jak jsou tyto sympatie často směřovány jinam, dokonce zneužívány. Mnoho Němců si myslí, že kdo miluje Rusko, musí mít rád i Vladimíra Putina. Opak je přitom pravdou.

Kdo podporuje Putina, podporuje rozpad Ruska. Současný kremelský režim je zločinecký, drancuje zemi, terorizuje kritiky, jakým byl i můj muž, kterého zavraždili.

Přepadává sousední země, jak to učinilo v Ukrajině. Představuje válku a teror. Je nejhorší možnou kombinací Sovětského svazu a Západu: stalinizmu a vlády mafie.

V Německu jsem narazila na zvláštní zmatení pojmů: přáteli Ruska jsou nazýváni ti, kdo obhajují Putina. Z dálky, bez toho aby v Rusku žili. A kritici Putina jsou nazýváni nepřáteli Ruska.

Obhájci Putina jsou ti, kteří neumí rusky, kteří tedy nerozumí válečnému štvaní ruské televize, šíření nenávisti proti kritikům režimu, ultranacionalistických nálad krve a půdy.

Argumentem mnoha Putinových zastánců je, že lidé v Rusku ještě nejsou pro demokracii a právní stát zralí. Jak je to cynické! Myslíte si, že my Rusové rádi žijeme v zlovůli, bezpráví, chudobě a útlaku? Jakou představu o lidech v Rusku asi Putinovi sympatizanti mají, když jsou schopni takto argumentovat? Připomíná mi to rasizmus, temné doby…

Prosím všechny Němce: rozlišujte mezi lidmi a režimem

Prosím všechny Němce: neskočte na tento podvod. Považovali byste Francouze, kritizujícího Angelu Merkelovou za nepřítele Německa? Ne? Tak to nedělejte ani u kritiků Putina. Prosím, rozlišujte mezi lidmi v Rusku a mezi režimem, který je utlačuje a vykořisťuje.

Překvapuje mě, že v Německu mnoho lidí věří, že má Putin v Rusku 80% podporu. Říkají, že to vyplývá z průzkumů veřejného mínění. To je absurdní. A naivní: většina Rusů má strach vyjádřit v průzkumech svůj názor. Za každým tazatelem by se mohl skrývat spolupracovník FSB, jak se dnes nazývá KGB.

„Vše co řeknete, může být použito proti vám“

Když takový neznámý tazatel zavolá nebo zaklepe, každého Rusa okamžitě napadne hláška z amerických filmů „Vše co řeknete, může být použito proti vám.“

Často také slýchám, že by bylo Rusko bez Putina ztracené. Že neexistuje žádná alternativa, a proto s ním musíme spolupracovat. To je nesmysl.

Dokládají to desetitisícové protiputinovské demonstrace. Byli to především mladí lidé, kdo vyšli do ulic. Protože za dnešního režimu pro sebe nevidí žádnou budoucnost. Chtějí žít ve svobodě a demokracii.

Je důležité, aby nyní Německo a Evropa podporovalo právě ty lidi, kteří se o demokracii v Rusku zasazují: za čestnou politickou soutěž a konkurenci, ve které dochází k pokojnému střídání vlád, za nezávislou spravedlnost a svobodná média.

Sankce se musí dotknout Putinovy rodiny

Důležité také je, aby Západ přehodnotil sankce: že ty dnešní nejsou tak účinné, je důsledkem toho, že jsou nastaveny příliš obecně.

Sankce musí být namířeny proti konkrétním lidem z vládních vrstev a okolí Putina – i proti členům jeho rodiny. Namítáte, že to zavání krevní mstou? Ne, protože využívají svých kontaktů, aby hromadili obří bohatství a vykořisťovali Rusko.

Již dnes neobdrží mnoho obyčejných Rusů vízum do EU, i když tam mají příbuzné. Často je zpochybňována jejich ochota k návratu, nebo nestačí množství finančních prostředků, které mohou doložit.

Evropská unie musí hru otočit

Proč je s běžnými občany zacházeno tak tvrdě a ti, kteří se na jejich úkor obohacují, mají privilegia? EU zde musí hru otočit: jednodušší vízové podmínky pro běžné Rusy, přísnější pro nomenklaturu.

Tzv. Magnitského zákon názorně ukazuje, jak to funguje: prostřednictvím tohoto zákona USA řadě ruských činitelů, kteří byli přímo či nepřímo zapleteni do vraždy právníka Sergeje Magnitského, odepřely vstup do země nebo odstavily jejich majetek. V uplynulém roce dělalo Rusko vše pro to, aby tento zákon byl zrušen. Protože je tak účinný. Potřebujeme Magnitského zákon Evropské unie.

Němci nemají představu o situaci obyčejných Rusů

Lidé v Německu často nemají představu o skutečné situaci v Rusku. O tom, jak je napjatá. Že obyčejní lidé jsou obětí všeho, co je v zemi špatně.

Běžný občan je utlačován odvody a daněmi – mnoho lidí už nedokáže živit své rodiny. Zdravotní péče je katastrofická. Mimo Moskvu a velká města se země doslova rozpadá.  Co se v Rusku děje, je pro Němce nepředstavitelné. Při mnoha rozhovorech mi dochází, že vůbec nedokážou pochopit, co jim říkám.

Třeba korupce. Lidé v Německu si ji představují jako rez na železe. Nedochází jim ale, že v Putinově Rusku sestává vše ze rzi a žádný kov už nezůstal.

Je i úlohou médií, aby to lidem lépe vysvětlila. Aby jim otevřela oči.

Média zpravují o nepravostech. Jenže k nepravostem dochází všude. Úlohou novinářů je lidem ujasnit, že v Putinově Rusku nejsou tyto nepravosti výjimkou, tak jako na Západě, ale pravidlem.

Nepředstavitelná korupce

Putinův systém je se svou nepředstavitelnou korupcí a kriminální energií rakovinným nádorem, který bohužel tvoří metastáze; ty se rozlézají do Evropy a do USA. Konkrétně to znamená, že i tam jsou části elit korumpovány. Putin je symbolem celosvětové korupce.

O tom můj muž vždy mluvil, chtěl, aby se to lidé dozvěděli. Před více než 10 lety. Tehdy ho nikdo nebral vážně. Mezitím je stále více lidí, kterým to dochází.

Milí Němci, prosím vás: milujte nadále Rusko, jeho literaturu, kulturu, hudbu.

Ale i když vám to bude připadat těžké: udělejte ve svých hlavách tlustou čáru mezi tímto nádherným Ruskem a monstrem, které sedí v Kremlu!

Reklamy