Převzato z německého vydání The Huffington Post.

V těchto hodinách staví Maďarsko plot. Již druhý plot, který má uprchlíkům zabránit ve vstupu do země (5 pravd o stavění plotů na The Huffington Post).

Po té, co maďarský předseda vlády Viktor Orbán „zabezpečil“ srbsko-maďarskou hranici, chce nyní uzavřít i hranici s Rumunskem. Možná dokonce vznikne třetí plot na hranicích s Chorvatskem. „Sledujeme jejich stopu“, řekl Orbán francouzskému deníku Le Figaro. To už zní výhrůžně.

Orbán buduje ploty, protože chce zabránit tomu, aby do se do jeho země přistěhovali muslimové. Věří, že ohrozí křesťanskou identitu, protože se nebudou chtít integrovat.

Ale bychom v dnešní době zjistili, co křesťanská identita vůbec znamená, musíme jít hodně hluboko. Nejen v Maďarsku. I v Čechách, na Slovensku, v Rumunsku… Všechny bez výjimky jsou křesťanské země. Všechny se ale zároveň staví proti přerozdělování uprchlíků na základě kvót. Všechny tuto země by chtěli přijmout tak málo uprchlíků, jak je to jen možné.

Přitom po nich křesťanství žádá pravý opak:

„Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých“ (Lemuel 31,8-9)

„Neutiskuj přistěhovalce – vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!“ (2. Mojžíš 23, 9)

„Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným?“ (Izajáš 58, 7)

„Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ (Matouš 25, 35-36)

(Zdroj překlad: Bibleserver.com, verze Bible 21. století)

Ostatně: slovo „cizinec“ má v Bibli stejný význam jako slovo „host“. Ježíš sám uprchl v útlém věku do Egypta, aby si zachránil holý život, jak praví Matouš 2, 13-15. Migrace a stěhování národů jsou tak staré, jako lidstvo samo.

Kde je tedy naše křesťanská identita, když jí tolik potřebujeme? Je jen zneužívána populisty a xenofoby na podporu jejich pochybných názorů.

Ne, křesťanská morálka není v žádném případě ohrožena. Právě v těchto týdnech a měsících je jen velmi těžce zkoušena.

Reklamy